Kattens beteende Skador
Start

Kattens beteende - Skador

Kel och bita


 

Fråga: 

Min katt kommer och vill kela. Efter en stund och helt plötsligt så biter och klöser den mig, helt utan anledning. Varför gör katten så?

 

Svar: 

En katt som vid tidig ålder hanterats av människor visar mer sällan ett aggressivt beteende vid beröring. En katt som inte hanterats tillräckligt av människor som kattunge kan associera en klappning eller händer med en tidigare obehaglig situation, t ex hårdhänta personer.

Handen uppfattas som ett potentiellt hot. Skulle man tvångshålla den kvar tolkar katten detta med livsfara.

Kelandet kan vara en blandning av njutning och hotfullt. Blir klappandet för intensivt så blir det konflikt. Upplevelsen uppfattas som både behaglig och skrämmande på samma gång. Reaktionen på den tudelade känslan blir att katten biter och klöser. Genom detta neutraliseras känslan av händelsen. Detta kallas för kel- och bitsyndrom.

 

Hantera attacker


 

Fråga: 

Hur ska jag bete mig om katten biter och klöser mig?

 

Svar: 

När katten håller fast armen eller benet samtidigt kanske sparkar och klöser,så skrik inte och dra inte bort kroppsdelen katten utsatt. Det är inte lätt, men ju mer man drar och höjer rösten desto mer trycker katten in klor eller biter hårdare. Det absolut bästa är att vara helt tyst och hålla sig helt helt stilla. När katten märker att motståndet är besegrat så börjar den slappna av och blir lugnare. Katten släpper sitt grepp och låter ägaren dra tillbaka sin arm eller ben. Efter en attack brukar katten ofta springa iväg eller börja tvätta sig väldigt intensivt. Ett bra tips är att verkligen observera var just er katts gräns går, hur klappas det och efter hur lång tids klappande. Träna och höj ribban succesivt efter er katts förmåga och begränsningar.

Kontakt

 

E-post : Kattgruppen

 

Kattgruppen

Kattgruppen

 

Kattgruppen verkar än så länge endast i södra stockholmsområdet.

 

 

Copyright. All Rights Reserved